enterpoint s.r.o.
Premiér Partner - Zvýšime bezpečnosť Vašich dát

Solution Point

V súčasnosti neexistuje väčšia priorita v tejto oblasti ako vybudovať infraštruktúru, ktorá je schopná zabezpečiť ochranu dát. V našich projektoch preto venujeme zvýšenú pozornosť práve riešeniam s týmto zameraním. Všetkým zákazníkom doporučujeme vytvoriť infraštruktúru, ktorá dokáže ochrániť ich dáta za každých podmienok, vrátane totálneho zničenia serverovne.

Náš obchodný team je pripravený realizovať IT projekty od A po Z. To znamená, že team najprv analyzuje zákazníkovu infraštruktúru, následne navrhne vhodné riešenie, spracuje projekt, zabezpečí realizáciu dodávky, inštaláciu, servis ale aj zaškolenie zamestnancov. Jedná sa hlavne o projekty konsolidácie IT, a to buď v oblasti dátovej alebo aplikačnej, prípadne oboch oblastí. Medzi naše najúspešnejšie projekty patria vytvorenie SAN infraštruktúry, DAS/NAS riešenia, konsolidácia na báze virtualizácie a projekty disaster recovery.


Váš enterpoint s.r.o.
Pre informácie o našich produktoch a službách nás neváhajte kontaktovať.